Information on available job opportunities in Blackrock Education Centre will be advertised on this page

Vacancy for Director of Blackrock Education Centre

This position arises because of the expiry on 31 August 2021 of the secondment period of the current Director, Dr Susan Gibney. The Board of Management wishes to express its gratitude to Dr Gibney for almost five years of excellent leadership of the Centre and its staff.

(Please do not apply before 5 May and apply only on the official application form)

Brian Duffy
Management Committee
Blackrock Education Centre


Job description and general notes

This competition is for the appointment of a Full-Time Director of Blackrock Education Centre. The Director will report to the Management Committee of Blackrock Education Centre. S/he will, subject to the approval of the Minister, be seconded under the Education Support Centres (Appointment and Secondment of Directors) Regulations 2017 as Director of Blackrock Education Centre for one school year with an annual renewal providing for a secondment period of not more than five school years.

Blackrock Education Centre has responsibility for the development and implementation of strategies to support Continuing Professional Development (CPD) for teachers and the wider school community, thereby building capacity in the Education Centre’s catchment area and region. The Centre is also required to respond to local, regional and national professional development priorities.

To download the full document please click here

To download the Application form click hereCuir Síos ar an bPost agus Nótaí Ginearálta

Is chun Stiúrthóir Lán-aimseartha a cheapadh ar Ionad Oideachais na Carraig Duibhe atá an comórtas seo á reáchtáil. Déanfaidh an Stiúrthóir tuairisciú do Choiste Bainistíochta Ionad Oideachais na Carraig Duibhe. Beidh sé/sí, le ceadú an Aire, ar iasacht faoi na Rialacháin um Ionaid Tacaíochta Oideachais (Ceapachán agus Iasacht Stiúrthóirí) 2017 (Aguisín A) mar Stiúrthóir Ionad Oideachais na Carraig Duibhe ar feadh bliana amháin scoile le hathnuachan bliantúil agus foráil do thréimhse iasachta nach faide ná cúig bliana scoile.

Tá Ionad Oideachais na Carraig Duibhe freagrach as forbairt agus cur i bhfeidhm straitéisí a thabharfaidh tacaíocht d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) do mhúinteoirí agus do phobal níos leithne na scoile, agus dá bharr sin, cumas an Ionad Oideachais ina abhantrach agus ina réigiún féin a mhéadú.

Is gá don Ionad chomh maith a bheith freagrach do thosaíochtaí forbartha gairmiúla áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.

Chun an doiciméad iomlán a íoslódáil cliceáil anseo le do thoil

Chun an fhoirm iarratais a íoslódáil cliceáil anseo le do thoil

Contact Us

Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.

EIRCODE: A96 EW01
TEL: +353 1 236 5000
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.