• Home

20LC 07 007 - An Ghaeilge Labhartha sa Churaclam Nua Teanga

Tabharfaidh an cúrsa seo roinnt mhaith seifteanna simplí, nua-aimseartha do mhúinteoirí maidir leis an nGaeilge ó Bhéal a mhúineadh sa seomra ranga. Déanfaidh na seifteanna seo comhtháthú agus nascadh le hábhair eile ón gCuraclam Bunscoile. Bainfidh an múinteoir agus an dalta taitneamh as na gníomhaíochtaí sa chúrsa seo a chur i bhfeidhm, agus cabhróidh na gníomhaíochtaí maidir le dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú sa seomra ranga. Déanfaidh an cúrsa seo roinnt mhaith acmhainní ar líne a roinnt le múinteoirí freisin, seoidíní d'acmhainní a chuireann go mór mór le múineadh agus foghlaim na Gaeilge do chách. This course will equip teachers with some simple, innovative approaches to effectively teaching Oral Irish in the classroom. These easy-to-use approaches incorporate integration with all subjects across the curriculum. The activities in this course are enjoyable for both the teacher and pupil, and will help foster positive attitudes towards Gaeilge in the classroom. This course will share a number of online resources with teachers also, hidden gems which make the teaching and learning of Gaeilge an enjoyable experience for all involved.

Course Details

Course Date 10-08-2020 9:00 am
Course End Date 14-08-2020 5:00 pm
Registration fee / cost To be paid to Mayo Education Centre
Location Online

Contact Us

Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland.

EIRCODE: A96 EW01
TEL: +353 1 236 5000
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.