Queen of Angels PS Sandyford Teacher Artist Partnership Programme

Teacher Artist Partnership 
Pupil creations from Queen of Angels PS Sandyford • Dsc09706
 • Dsc09614
 • Dsc09670
 • Dsc09715
 • Dsc09142
 • Dsc09723
 • Dsc09139
 • Dsc09655
 • Dsc09725
 • Dsc09345
 • Dsc09318
 • Dsc09144
 • Dsc09703
 • Dsc09717
 • Dsc09686
 • Dsc09626
 • Dsc09276
 • Dsc09141
 • Dsc09675
 • Dsc09341
 • Dsc09696
 • Dsc09323
 • Dsc09719
 • Dsc09706

 • Dsc09614

 • Dsc09670

 • Dsc09715

 • Dsc09142

 • Dsc09723

 • Dsc09139

 • Dsc09655

 • Dsc09725

 • Dsc09345

 • Dsc09318

 • Dsc09144

 • Dsc09703

 • Dsc09717

 • Dsc09686

 • Dsc09626

 • Dsc09276

 • Dsc09141

 • Dsc09675

 • Dsc09341

 • Dsc09696

 • Dsc09323

 • Dsc09719

 • Dsc09706
 • Dsc09614
 • Dsc09670
 • Dsc09715
 • Dsc09142
 • Dsc09723
 • Dsc09139
 • Dsc09655
 • Dsc09725
 • Dsc09345
 • Dsc09318
 • Dsc09144
 • Dsc09703
 • Dsc09717
 • Dsc09686
 • Dsc09626
 • Dsc09276
 • Dsc09141
 • Dsc09675
 • Dsc09341
 • Dsc09696
 • Dsc09323
 • Dsc09719